Visie & Missie

            De schoolbank            2e foto 1e pagina werkelijke kleur

    “Druk van bovenaf”                         “Het evenwicht”                             “Druk op beneden”


Visie: Veranderingsprocessen in ons leven nemen steeds meer toe door een steeds sneller veranderend en soms complex wordende omgeving. Zij zorgen dagelijks in ons werk- en privéleven voor extra druk, stress, conflicten en weerstand, met het gevolg dat er vertraging of stilstand kan ontstaan in onze groei en ontwikkeling. En nog veel vervelender, we kunnen steeds minder of zelfs niet meer genoeg van ons leven genieten door de toenemende veranderdruk!”

Missie: Onze drijfveer is ondernemers, bedrijven, teams en individuen professioneel te ondersteunen om meer vertrouwen inen meer grip te krijgen op de toenemende veranderingsprocessen in hun werk en leven”. Dit vooral door diepere bewustwording en via het meer inzicht verkrijgen in hun veranderingsprocessen. En bij stilstand ‘vooral deze weer zelf in beweging te leren zetten. Of bij een hoge verandersnelheid ‘voldoende grip erop te houden. Zodoende in dynamisch in evenwicht te blijvenEn uiteindelijk daardoor plezier en lol blijven houden in werk en leven! Een inspirerende en uitdagende ontdekkingsreis zoals een trektocht over de bergen met verschillende hoogtes en daartussen smalle loopbruggen die soms flink kunnen “bewegen” bij de overtocht naar de andere berg. Dit vereist lef of moed en doorzettingsvermogen.”

IMG_3088

“Genieten op het hoogtepunt van het dynamische evenwicht”


Ruzie maken geeft helderheid, leuk toch?

24 feb 2017

Ruzie maken willen de meeste mensen niet. Ook ruzie maken in een team maken niet.  Toch als het gebeurt dan zal er pas echt helderheid ontstaan tussen de betrokkenen. Alle …