Omgaan met weerstand in je werk of leven?

Omgaan met weerstand in de organisatie

Wat is weerstand nu eigenlijk precies en wat ‘moet’ of ‘kun’ je ermee? Hoe wordt weerstand eigenlijk ervaren?

Is communicatie de sleutel voor het overwinnen van weerstand in de organisatie? Of is er misschien toch meer voor nodig?

In deze workshop gaan we aan de slag met de praktische invulling van dit thema. Want hoe mooi kan het zijn om weerstand te herkennen en deze op te lossen.

Het materiaal voor de workshop is gebaseerd op de dagelijkse praktijk. De inhoud van de workshop wordt (mede) bepaald door de specifieke vragen en wensen van de opdrachtgever en is dus vraaggestuurd.

Uiteraard is er ook altijd voldoende ruimte voor inbreng van de deelnemers tijdens de workshop.

Voor wie?

Deze workshop is voor alle organisaties en belangstellenden die meer willen weten over de praktische uitvoering van weerstand herkennen en overwinnen in hun organisatie of leven.

De ene keer is er sprake van bestaand beleid wat handen en voeten moet krijgen. Met deze workshop kan de beleving en uitvoering hiervan gestimuleerd worden.

Een andere keer is er belangstelling vanuit praktijksituaties waarbij tegen drempels aan gelopen wordt (vanuit welke kant dan ook!) waardoor de behoefte ontstaat om meer inzicht, bewustwording en kennis te krijgen over dit thema.

Minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 5.

Duur van de workshop

Eén dagdeel

Data & Locatie

Datum en tijd worden vastgesteld in overleg.

De workshop kan in-company of desgewenst op een externe locatie gegeven worden .

Trainers

Rob Schurman

Prijs

Op aanvraag en in overleg. Zie ook Kosten inzet Change Support Nu