Veranderingen Leiden of Lijden?

Veranderingen Leiden of Lijden

In deze training ga jij als leider van een team of een afdeling leren om jouw afdeling of team nog meer in verbinding te brengen met de beoogde doorontwikkelingen van of de veranderingen binnen en buiten de organisatie en de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat, op welk moment van de beoogde verandering(en) dan ook, je medewerkers cruciaal zijn in het bereiken van de beoogde doelstelling(en). Anders gaat het ‘leiden’ van veranderingen over in ‘lijden’.

Het gaat volgens ons vooral ook over gedrag en houding naar de buitenwereld, bijv. de klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, netwerken in relatie met bijvoorbeeld:

 • Nieuwe producten of vormen van dienstverlening.
 • Andere of nieuwe interne systemen die het bestaande bedrijfsproces en werkwijze veranderen.
 • Bedrijfsoverdracht, bestuur- of directiewisselingen.
 • Vorming van nieuw gedrag om de bedrijfscultuur meer te kunnen flexibiliseren en daardoor sneller mee te laten bewegen met de steeds veranderende klantenwensen en andere externe eisen.
 • Samenvoeging van teams of afdelingen.
 • Samenwerking en fusering met andere organisaties.
 • Etc.

Tijdens de training werken wij ook voor een gedeelte aan jouw natuurlijk leiderschap. Een goede basis van alle leiderschapsstijlen.

Na deze training kun je ervaren wat je beste koers- en vaarplan kan zijn. En waar je het beste mee kan starten met jouw boot die bemand is door jou en je medewerkers. En dat je hen ‘empowered’ en ‘doelgericht’ naar de gewenst eindstreep weet te leiden.

Voor wie?

Teamleiders en afdelingshoofden.

Deze training is geschikt voor alle afdelingshoofden of teamleiders die regelmatig veranderingen dienen vorm te geven in of naast hun dagelijkse functie.

Directie, M.T. of OR

Deze training  is ook geschikt voor directie, bestuursleden, managementteams. En bij bepaalde grootte van de organisatie ook geschikt voor de ondernemingsraden die vaak betrokken worden bij belangrijke veranderingen in de organisatie met impact op de medewerkers.

Op maat voor één organisatie.

Deze training kan ook prima gegeven worden in combinatie met het veranderingstraject binnen één organisatie. En kan eventueel gekoppeld worden aan onze dienstverlening ter ondersteuning van verandertrajecten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

In deze door ons ontwikkelde training ga jij samen met ons op zoek naar jouw beste leiderschapsrol in relatie met een gewenst door te voeren (door)ontwikkeling of verandering(en) in de organisatie waar je deel van uitmaakt. Dit in maximale verbinding met je medewerkers, teamleden en de leiding boven je.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht in ons ‘Land van Veranderingen & Transities’ aan. Dit in een veilige en vertrouwelijke setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog veiliger en beter samen met de andere deelnemers gaan ontdekken hoe jouw gewenste verandering of transitie het beste kan worden vormgegeven.

Ons aanbod

Globale inhoud van het interactieve leerprogramma:

 • 1e verkenning van jouw veranderingsvraagstuk en formulering van de gewenste uitkomst van de verandering of transitie.
 • Veranderingsvraagstukken typeren en betekenis geven.
 • De ‘verborgen’ krachten als leider ontdekken d.m.v. de werking en krachten van ons brein eerst bij jezelf te onderzoeken. En deze kennis ook te kunnen gebruiken in je werk & leven.
 • De ‘Bermudadriehoek’ onderzoeken en de gewenste ‘Ontwikkelingsdriehoek’ creëren.
 • De dynamiek bestuderen van de samenwerking & communicatie in je werkomgeving waar je een veranderingsproces gaat inzetten.
 • De beste positie als leider vaststellen voor de gewenste verandering(en).
 • Leren omgaan met de dynamische krachten in de samenwerking en communicatie.
  • De krachten van de bovenstroom leren gebruiken.
  • De kracht en de dynamiek van de onderstroom leren gebruiken.
 • Het organiseren en tussentijds bijsturen van de verhoogde veranderdruk op jezelf en je mensen.
 • Het overwinnen van de weerstand bij jezelf en de anderen.
 • Bestuderen welke leiderschapsrollen je het beste kunnen inzetten als leider om de verandering nog beter te sturen of te organiseren:
  • Richting & leiderschap
  • Management & leiderschap
  • Coachen & leiderschap
 • Veranderstrategie bepalen, een gedragen plan van aanpak leren creëren en borgen.
 • Het veranderproces aangaan of vervolgen met een goed gevulde rugzak toegepaste kennis en werkervaringen op het gebied van veranderen & transformeren.

We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis over verandering en transitie in ons dagelijks werk: het ondersteunen van veranderingsprocessen in organisatie, voor teams en voor medewerkers. Verder hebben we de best werkende hulpmiddelen en tools voor je verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de pilots in de opbouw van deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training verder te ontwikkelen tot een volwaardige basistraining.

5 x een vrijdag (één bijeenkomst om de 2 weken)

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp in relatie met praktijkvoorbeelden uit de groep behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken leerstof zodat je het kunt ervaren en het meer gaat doorleven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je na elke dag training met de nieuwe verworven kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen reflectie en leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt. Dit kan wel leiden tot extra kosten.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte verslag over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training. En vooral wat je gaat meenemen.

Start vrijdag 5 november 2021,  9.30 -16.30 uur. (bij voldoende inschrijvingen)

Locatie ’t Werkt, te Nijensleek

inschrijven.

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

De prijs bedraagt €750,–  (excl. btw) voor de gezamenlijke bijeenkomsten. Dit inclusief koffie, thee of fris.  Materiaalkosten bedragen €25,–

Lunchen kan met elkaar door dan zelf wat mee te nemen. Onze omgeving leent zich ook goed voor een lunchwandeling. In de omgeving zijn ook fijne eetgelegenheden of verblijfgelegenheden. Vooral als je besluit een dag of een weekendje langer wilt blijven.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.