De zelfbewuste ondernemer

De zelfbewuste ondernemer

Als medewerker kun je in de situatie terecht komen dat je uitstroomt en wilt starten als ondernemer. Bijvoorbeeld door ziekte, boventalligheid of reorganisatie. Wellicht ben je al gestart als zelfstandig ondernemer en wil je deze rol verbeteren of uitbouwen. Hoe zet je jezelf in beweging om dit het beste voor jezelf te regisseren?

De rol van werknemer versus ondernemer

De verandering van jouw omgeving als zijnde ‘werknemer’ versus ‘ondernemer’, lijkt voor veel mensen een kleine stap en wordt vaak onderschat. Het werknemer zijn versus ondernemer zijn is een hele andere rol. Het heeft een ander gedrag nodig naar een nieuwe omgeving, de markt en mogelijke opdrachtgevers. Vooral als het gaat om het verwerven van opdrachten, netwerken en administratieve rompslomp. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar aanbieden waar je goed in bent of het proberen te slijten van je producten. Met meer bewustzijn krijg je meer grip op en begrip voor jezelf en je omgeving.

Extra psychosociale druk werk en privé?

Want hoe ga je om met de extra psychosociale druk die ontstaat als je onvoldoende opdrachten binnenhaalt of onvoldoende producten verkoopt? En wat doen emoties als boosheid, frustratie, jaloezie als je ziet dat anderen dat wel lukt (of líjkt te lukken) met jou? Het kan misschien maken dat je onzeker wordt of je wel geschikt bent of ervoor zorgen dat je je afgewezen voelt. Ook onzekerheid, angst en bezorgdheid over je toekomst kunnen je soms parten spelen.
Deze spanning zal mogelijk ook doorwerken in jouw privéleven, want het thuisfront was immers gewend dat er voldoende en stabiele inkomsten binnen kwamen. En dat je elke avond redelijk op tijd thuis was en voldoende tijd vrijmaakte voor je gezin. In een ondernemersbestaan is dat niet altijd mogelijk. Hoe ga je hiermee om?

Wat bieden we je aan?

Wij bieden je een training aan om jou meer bewust te laten worden om de balans tussen werk en privé te bewaken en een meer zelfbewuste ondernemer te worden.
Er wordt ingegaan op: ‘Wat is ondernemen en ondernemer zijn?’, ‘Wat is ondernemen en wat is ondernemerschap in relatie met acquisitie?’, ‘Van waaruit wil je eigenlijk als mens en ondernemer van betekenis zijn in de maatschappij?’, ‘Welke klantbeleving heb je?’, ‘Welke onderdelen van jou als persoon zijn nodig om invloed uit te oefenen op jouw klant en de markt waar je op inzet?’ En uiteindelijk natuurlijk ‘Hoe kun je kansen creëren om opdrachten binnen te halen zonder jezelf te verliezen?’

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen als ondernemer. Of je nu start als ondernemer of al onderweg bent.

Programma

Hoe en wat?

Wij werken met een leerprogramma waarbij vooral de ingebrachte vragen van de deelnemers als leidraad dienen. Kortom, wij werken grotendeels vraag gestuurd.

Via deze inspirerende training leren de deelnemers bij ons om op een andere manier naar zichzelf te kijken zonder daar meteen een oordeel ‘goed of fout’ aan te hangen. En dus handvatten te ontdekken en mee te krijgen om de nieuwe of andere stappen te gaan zetten. Maar misschien ook de bevestiging krijgen dat ze als ondernemer al op de goede weg zitten.

Duur van de opleiding

Er wordt 4 dagdelen training gegeven (1x per maand). Belangrijk is dat alle dagdelen worden gevolgd.

Werkwijze

Zelfreflectie en bewustwording over de weg van ondernemerschap.

Door de hele training heen zal zelfreflectie en bewustwording een groot onderdeel van ons interactieve programma zijn. Want als je niet kunt zien waar je vandaan komt (werknemer), kun je ook niet kijken naar waar je nu (al) bent en waar je naartoe wilt (ondernemer).
Wanneer je de keus kunt maken om iets wel of niet te doen, voer jij de regie in plaats van dat je overgeleverd bent aan de dynamische elementen en krachten rondom ondernemerschap.

Data & Locatie

Start vrijdag 14 mei 2021 van 09.00 – 12.30 uur
  1. 14 mei 2021
  2. 11 juni 2021
  3. 09 juli 2021
  4. 27 augustus 2021

De training wordt gegeven op onze vaste trainingslocatie bij ’t Werkt in Nijensleek.

Trainers

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

Prijs

Kosten voor deze training zijn €250,- p.p. Dit is inclusief BTW, materiaalkosten en koffie/thee.

In uitzonderingsgevallen waarbij de kosten een obstakel vormen, verwijzen wij u naar Zie verder kosten inzet Change Support Nu. waarbij in overleg naar oplossingen gezocht kan worden.