De zelfbewuste ondernemer

De zelfbewuste ondernemer

De rol van de ondernemer verder ontwikkelen.

Als ondernemer kun je in de situatie komen dat je een onafhankelijke sparringpartner nodigt hebt om als ondernemer vrijheid in leven en werk te blijven ervaren. Je wordt vaak onbewust veel te veel geleefd door anderen binnen en buiten jouw onderneming. Dit vooral ook door je medewerkers die je graag wilt blijven boeien en binden aan je onderneming. En je hebt ook nog een privéomgeving die ook genoeg aandacht van jou nodig heeft. Jij bent voor een ieder vaak vanzelfsprekend de bekende ‘rots in de branding’. En dat kan behoorlijk uit balans raken. Er ontstaan vragen zoals bijvoorbeeld;

Wil ik dan nog blijven ondernemen of wil ik meer gaan managen? Wil ik meer levensenergie krijgen of nog meer levensenergie verspillen?

Een bewustwordingsproces waar je even tijd en aandacht helemaal voor jezelf neemt. En vooral ook voor jezelf gunt om je staande te kunnen houden in tijden van hoge veranderingsdruk vanuit de interne en externe complexe omgevingsfactoren. De pandemie is hier een mooi voorbeeld van.

De rol van de werknemer die graag de rol van de ondernemer wilt ontwikkelen.

Als medewerker kun je in de situatie terecht komen dat je uitstroomt en wilt starten als ondernemer. Bijvoorbeeld door ziekte, boventalligheid of reorganisatie. Wellicht ben je al gestart als zelfstandig ondernemer en wil je deze rol verbeteren of uitbouwen. Hoe zet je jezelf in beweging om dit het beste voor jezelf te regisseren?

De rol van werknemer versus ondernemer

De verandering van jouw omgeving als zijnde ‘werknemer’ versus ‘ondernemer’, lijkt voor veel mensen een kleine stap en wordt vaak onderschat. Het werknemer zijn versus ondernemer zijn is een hele andere rol. Het heeft een ander gedrag nodig naar een nieuwe omgeving, de markt en mogelijke opdrachtgevers. Vooral als het gaat om het verwerven van opdrachten, netwerken en administratieve rompslomp. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar aanbieden waar je goed in bent of het proberen te slijten van je producten. Met meer bewustzijn krijg je meer grip op en begrip voor jezelf en je omgeving.

Extra psychosociale druk werk en privé?

Want hoe ga je om met de extra psychosociale druk die ontstaat als je onvoldoende opdrachten binnenhaalt of onvoldoende producten verkoopt? En wat doen emoties als boosheid, frustratie, jaloezie als je ziet dat anderen dat wel lukt (of líjkt te lukken) met jou? Het kan misschien maken dat je onzeker wordt of je wel geschikt bent of ervoor zorgen dat je je afgewezen voelt. Ook onzekerheid, angst en bezorgdheid over je toekomst kunnen je soms parten spelen.
Deze spanning zal mogelijk ook doorwerken in jouw privéleven, want het thuisfront was immers gewend dat er voldoende en stabiele inkomsten binnen kwamen. En dat je elke avond redelijk op tijd thuis was en voldoende tijd vrijmaakte voor je gezin. In een ondernemersbestaan is dat niet altijd mogelijk. Hoe ga je hiermee om?

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen als ondernemer. Of je nu start als ondernemer of al onderweg bent.

Bel of Zoom met ons over de mogelijkheden.

Wat bieden we je aan?

Wij bieden je een persoonlijke training aan om jou meer bewust te laten worden van dynamische balans tussen werk en privé, deze zelf te leren bewaken en zodoende een meer zelfbewuste ondernemer te worden of te blijven.

Bij startende ondernemers wordt vooral ingegaan op: ‘Wat is ondernemen en ondernemer zijn?’, ‘Wat is ondernemen en wat is ondernemerschap in relatie met acquisitie?’, ‘Van waaruit wil je eigenlijk als mens en ondernemer van betekenis zijn in de maatschappij?’, ‘Welke klantbeleving heb je?’, ‘Welke onderdelen van jou als persoon zijn nodig om invloed uit te oefenen op jouw klant en de markt waar je op inzet?’ En uiteindelijk natuurlijk ‘Hoe kun je kansen creëren om opdrachten binnen te halen zonder jezelf te verliezen?’

Bij ondernemers die al langer hun onderneming hebben gaan we op maat naar oplossingen van vraagstukken over werk & leven zodat ze meer vrijheid gaan ervaren. Doel: vooral verder te groeien als ondernemer en als mens. Lees meer hierover in ons artikel: Als ondernemer, directeur, manager, werknemer kun je je soms best eenzaam voelen. – Change Support

Hoe en wat?

Wij werken met een leerprogramma waarbij vooral de ingebrachte vragen van de deelnemer als leidraad dienen. Kortom, wij werken grotendeels vraag gestuurd.

Via deze inspirerende training leert de deelnemer bij ons om op een andere manier naar zichzelf te kijken zonder daar meteen een oordeel ‘goed of fout’ aan te hangen. En dus handvatten te ontdekken en mee te krijgen om de nieuwe of andere stappen te gaan zetten. Maar misschien ook de bevestiging krijgen dat ze als ondernemer al op de goede weg zitten.

Er wordt in het totaal 4 dagdelen training gegeven met steeds een paar weken tussen de bijeenkomsten.  Belangrijk is dat alle dagdelen worden gevolgd. Na evaluatie wordt gekeken of de behoefte bestaat om dit wel/niet te verlengen.

Zelfreflectie en bewustwording over de weg van ondernemerschap.

Door de hele training heen zal zelfreflectie en bewustwording een groot onderdeel van ons interactieve programma zijn. Want als je niet kunt zien waar je vandaan komt (werknemer/ondernemer), kun je ook niet kijken naar waar je nu (al) bent en waar je naartoe wilt (ondernemer).
Wanneer je de keus kunt maken om iets wel of niet te doen, voer jij de regie in plaats van dat je overgeleverd bent aan de dynamische elementen en krachten rondom ondernemerschap.

Start: Op de afgesproken dag van het begin van het traject.

De training wordt in principe gegeven op onze vaste training- en bezoek locatie bij ’t Werkt in Nijensleek. Of training gegeven via Zoom/Teams in combinatie met fysieke training indien gewenst i.v.m. verkleinen van reistijden of om een andere reden.

Rob Schurman

Prijs

Kosten voor deze training worden op basis van budgetmogelijkheden samen in overleg vastgesteld. Wij willen in principe graag dat iedereen onze persoonlijke training kan volgen. Meer uitleg over deze visie:  Zie verder kosten inzet Change Support Nu