Uw Change Supporters

Rob Schurman

Onderdeel van mijn kracht, is dat ik mensen, teams en organisaties in beweging zet. Ik stimuleer hen zichzelf te blijven ontwikkelen in voor- en tegenspoed. Een leven lang blijven leren dus.

Mijn werk- en leerervaringen in grote en kleine organisaties (MKB, Groothandel en Retail, Gemeente, Onderwijs, Ziekenhuis, Politie, Welzijn, Horeca, Uitvaart en verzorging, stichtingen en verenigingen) onderstrepen mijn drive om alle type organisaties, teams en mensen echt in beweging te krijgen. In hart en nieren ben ik dan ook een ontwikkelaar en begeleider. Deze rollen heb ik in diverse ondersteunende of management rollen in diverse werkomgevingen vorm gegeven. Vooral met teams in hun opbouwende en dynamische fases van hun bestaan.

Enerzijds in de rol als integraal bedrijfskundige met werk- en leerervaringen in o.a. de vakgebieden I.C.T, warehousing, logistiek, distributie en Retail en P & O. Zodoende kijk ik bedrijfsmatig met een managers en een menselijk oog naar ontwikkelingsvraagstukken. Daarbij ben ik gericht op een slimme bedrijfsstrategie, creatieve oplossingen, en op een veranderaanpak die het continue leren veranderen en het slim samenwerken stimuleren.

Anderzijds als begeleidingskundige heb ik werk en leerervaringen opgebouwd in verschillende rollen en werkomgevingen op het gebied van samenwerking, communicatie en conflictbemiddeling. (HRM, HRD) Ook op het sociale thema’s ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en ‘afstand tot de maatschappij’ heb ik werk- en levenservaringen. En ik weet wat dit met je doet als mens maar ook met je familie. Mijn eigen levenservaring was een reïntegratie proces welke ik zelf vorm heb gegeven.
Om meer inzicht te kunnen krijgen in cultuurverandering bij  ondernemingen en ontwikkeling van mensen in werk en leven, heb ik mij de laatste jaren vooral verdiept in het thema ‘bewustwording en bewustzijn’. Ik zoek graag naar manieren om veranderingen in cultuur of beïnvloeding van houding effectief en menselijk tot stand te laten brengen. Hierdoor ontstaat ruimte en flexibiliteit in werk en leven.

Ik heb met vallen en opstaan mijn kennis en ervaring opgebouwd. Men zegt mij als professioneel en warm te ervaren. Maar als het moet soms ook confronterend spiegelend. Dit altijd met een positieve intentie. Elke dag bouw ik verder en zoek de verbinding met mensen op. Ik durf met recht, naast professioneel en deskundig, mijzelf een breed of integraal werk- en levenservaringsdeskundige te noemen. En niet te vergeten: Een mens.

Voor meer info over mijn kennis, opleidingen of achtergrond kun je contact opnemen via onderstaand nummer of email. Via de LinkedIn-button kunt u mijn profiel bekijken.

06 22630052
info@changesupport.nu

Martine Koekebakker

Onderdeel van mijn kracht is dat ik ervoor zorg dat mensen zich door mij gezien voelen. Door mijn ruime (levens)ervaring vind ik het belangrijk om de mens achter een persoon te zien.

Mijn achtergrond in HRM, Werving & Selectie, re-integratiecoaching en ervaring in het opbouwen van teams en organisaties, maken dat ik niet snel een oordeel maar wel een visie heb. Ik heb mijn ervaring o.a. opgebouwd in het MKB, Bankwezen, Recruitment, Stichtingen en geloofsgemeenschappen.

In diverse contexten, waarvan een groot deel door diversiteit gekenmerkt wordt, ben ik als coach, bruggenbouwer/verbinder, vertrouwenspersoon en mediator actief geweest. Ik zoek altijd naar praktische oplossingen en verbindingen maar ik durf ook de verschillen te benoemen en kritische feedback te geven wanneer dat nodig is.

Mijn ervaring met diversiteit, onder andere opgebouwd door 20 jaar ervaring in de Arabische wereld, zorgt ervoor dat ik snel in staat ben figuurlijke vertalingen te maken tussen verschillende (bedrijfs-)culturen.

Niet alleen ben ik ervaren op deskundig gebied maar ook persoonlijk weet ik welk effect verandering en transitie in de praktijk op een mens of organisatie heeft. Dit is onderdeel van mijn persoonlijke kracht die ik inzet bij begeleiding van individuen, teams en/of organisaties.

Vanuit een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ heb ik mijzelf gereïntegreerd in de maatschappij. Ik weet als geen ander wat daarvoor nodig is en welke valkuilen er zijn, maar ook wat het met je kan doen om in zo’n positie te verkeren.

Ik heb in de afgelopen jaren diverse reïntegratietrajecten vormgegeven en begeleid (vanuit verzuim, afstand tot de arbeidsmarkt en afstand tot de maatschappij) waarbij de mensen uiteindelijk weer volledig mee konden draaien in de maatschappij. Mijn begeleiding is persoonlijk en coachend maar vooral mens- en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht.

Mensen zeggen mij als toegankelijk, deskundig en warm te ervaren. Wanneer ik mensen spiegel, doe ik dat altijd helder en open maar ook in verbinding zodat ik vaak terug krijg ‘dat men kan horen wat ik zeg’.

Voor meer info over mijn kennis, opleidingen of achtergrond kun je contact opnemen via onderstaand nummer of email. Via de LinkedIn-button kunt u mijn profiel bekijken.

06 13676671
info@changesupport.nu