Veranderingen Leiden of Lijden?

Veranderingen Leiden of Lijden

In deze training ga jij als leider van een team of een afdeling leren om jouw afdeling of team nog meer in verbinding te brengen met de beoogde doorontwikkelingen van of de veranderingen binnen en buiten de organisatie en de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat, op welk moment van de beoogde verandering(en) dan ook, je medewerkers cruciaal zijn in het bereiken van de beoogde doelstelling(en). Anders gaat het ‘leiden’ van veranderingen over in ‘lijden’.

Het gaat volgens ons vooral ook over gedrag en houding naar de buitenwereld, bijv. de klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, netwerken in relatie met bijvoorbeeld:

 • Nieuwe producten of vormen van dienstverlening.
 • Andere of nieuwe interne systemen die het bestaande bedrijfsproces en werkwijze veranderen.
 • Bedrijfsoverdracht, bestuur- of directiewisselingen.
 • Vorming van nieuw gedrag om de bedrijfscultuur meer te kunnen flexibiliseren en daardoor sneller mee te laten bewegen met de steeds veranderende klantenwensen en andere externe eisen.
 • Samenvoeging van teams of afdelingen.
 • Samenwerking en fusering met andere organisaties.
 • Etc.

Tijdens de training werken wij ook voor een gedeelte aan jouw natuurlijk leiderschap. Een goede basis van alle leiderschapsstijlen.

Na deze training kun je ervaren wat je beste koers- en vaarplan kan zijn. En waar je het beste mee kan starten met jouw boot die bemand is door jou en je medewerkers. En dat je hen ‘empowered’ en ‘doelgericht’ naar de gewenst eindstreep weet te leiden.
Voor wie?

Teamleiders en afdelingshoofden.

Deze training is geschikt voor alle afdelingshoofden of teamleiders die regelmatig veranderingen dienen vorm te geven in of naast hun dagelijkse functie.

Directie, M.T. of OR

Deze training  is ook geschikt voor directie, bestuursleden, managementteams. En bij bepaalde grootte van de organisatie ook geschikt voor de ondernemingsraden die vaak betrokken worden bij belangrijke veranderingen in de organisatie met impact op de medewerkers.

Op maat voor één organisatie.

Deze training kan ook prima gegeven worden in combinatie met het veranderingstraject binnen één organisatie. En kan eventueel gekoppeld worden aan onze dienstverlening ter ondersteuning van verandertrajecten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.In deze door ons ontwikkelde training ga jij samen met ons op zoek naar jouw beste leiderschapsrol in relatie met een gewenst door te voeren (door)ontwikkeling of verandering(en) in de organisatie waar je deel van uitmaakt. Dit in maximale verbinding met je medewerkers, teamleden en de leiding boven je.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht in ons ‘Land van Veranderingen & Transities’ aan. Dit in een veilige en vertrouwelijke setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog veiliger en beter samen met de andere deelnemers gaan ontdekken hoe jouw gewenste verandering of transitie het beste kan worden vormgegeven.

Ons aanbod

Globale inhoud van het interactieve leerprogramma:

 • 1e verkenning van jouw veranderingsvraagstuk en formulering van de gewenste uitkomst van de verandering of transitie.
 • Veranderingsvraagstukken typeren en betekenis geven.
 • De ‘verborgen’ krachten als leider ontdekken d.m.v. de werking en krachten van ons brein eerst bij jezelf te onderzoeken. En deze kennis ook te kunnen gebruiken in je werk & leven.
 • De ‘Bermudadriehoek’ onderzoeken en de gewenste ‘Ontwikkelingsdriehoek’ creëren.
 • De dynamiek bestuderen van de samenwerking & communicatie in je werkomgeving waar je een veranderingsproces gaat inzetten.
 • De beste positie als leider vaststellen voor de gewenste verandering(en).
 • Leren omgaan met de dynamische krachten in de samenwerking en communicatie.
  • De krachten van de bovenstroom leren gebruiken.
  • De kracht en de dynamiek van de onderstroom leren gebruiken.
 • Het organiseren en tussentijds bijsturen van de verhoogde veranderdruk op jezelf en je mensen.
 • Het overwinnen van de weerstand bij jezelf en de anderen.
 • Bestuderen welke leiderschapsrollen je het beste kunnen inzetten als leider om de verandering nog beter te sturen of te organiseren:
  • Richting & leiderschap
  • Management & leiderschap
  • Coachen & leiderschap
 • Veranderstrategie bepalen, een gedragen plan van aanpak leren creëren en borgen.
 • Het veranderproces aangaan of vervolgen met een goed gevulde rugzak toegepaste kennis en werkervaringen op het gebied van veranderen & transformeren.

We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis over verandering en transitie in ons dagelijks werk: het ondersteunen van veranderingsprocessen in organisatie, voor teams en voor medewerkers. Verder hebben we de best werkende hulpmiddelen en tools voor je verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de pilots in de opbouw van deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training verder te ontwikkelen tot een volwaardige basistraining.

5 x een vrijdag (één bijeenkomst om de 2 weken)

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp in relatie met praktijkvoorbeelden uit de groep behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken leerstof zodat je het kunt ervaren en het meer gaat doorleven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je na elke dag training met de nieuwe verworven kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen reflectie en leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt. Dit kan wel leiden tot extra kosten.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte verslag over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training. En vooral wat je gaat meenemen.

Start vrijdag 5 november 2021,  9.30 -16.30 uur. (bij voldoende inschrijvingen)

Locatie ’t Werkt, te Nijensleek

inschrijven.

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

De prijs bedraagt €750,–  (excl. btw) voor de gezamenlijke bijeenkomsten. Dit inclusief koffie, thee of fris.  Materiaalkosten bedragen €25,–

Lunchen kan met elkaar door dan zelf wat mee te nemen. Onze omgeving leent zich ook goed voor een lunchwandeling. In de omgeving zijn ook fijne eetgelegenheden of verblijfgelegenheden. Vooral als je besluit een dag of een weekendje langer wilt blijven.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.Natuurlijk Leiderschap Master

Natuurlijk leiderschap

Je kunt na deze training (nog) meer verdieping en vrijheid in werk & leven ervaren!

In deze training gaan we verder met de verworven kennis uit de Practitioner training. Hoe bewust ben ik wie ik ben? Wie ben ik in mijn kern eigenlijk? Hoe zet ik mijn kwaliteiten zo optimaal mogelijk in om mezelf te worden, te zijn en/of te blijven?

Je krijgt inzicht van waaruit je doet wat je doet en waar jouw geluk stroomt in werk en privé. Dat maakt je steeds meer onafhankelijk in jouw ‘zijn’.

Je krijgt ook in deze training praktische handvatten aangereikt om een (nog) dieper inzicht te krijgen in jezelf, de verbinding (of juist ontkoppeling) met jouw omgeving en jezelf te zien en te kunnen handelen vanuit deze bewustwording.Voor wie?

Natuurlijk Leiderschap Master

Dit is een vervolgtraining op Natuurlijk Leiderschap Practioner. Met deze training wordt er weer een verdiepingsslag gemaakt. Wie ben jij en wat is er voor nodig om (meer) ‘jezelf’ te worden, zijn en blijven? Je kunt deelnemen als je Natuurlijk Leiderschap Practitioner hebt gevolgd of een individueel traject bij ons hebt gevolgd. Wanneer je ergens anders ook een dergelijk traject hebt gevolgd, kunnen we via een intakegesprek vaststellen of je ook kunt deelnemen aan de Master.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven hebben wij een bedrijfsvariant die op maat kan worden gegeven. En geschikt is voor directie, MT, andere leidinggevenden en vooral werknemers die zich willen ontwikkelen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.In deze door ons ontwikkelde training of cursus ga jij samen met ons op zoek naar jouw ‘natuurlijk leiderschap’. Want volgens ons is ‘natuurlijk leiderschap’ de basis van alle vormen van leiderschap.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht aan. Dit in een veilige setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog beter en ook samen met de andere deelnemers gaan ontdekken wat jouw identiteit en pad is.

Ons aanbod

Wij zijn zelf ook deze zoektocht aangegaan en ervaren daardoor meer vrijheid in werk en leven. Hierdoor lukt het ons beter om er meer van te genieten. We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis in ons dagelijks werk: het ontwikkelen van bewustzijn en communicatie bij mensen. Verder hebben we verschillende effectieve hulpmiddelen en technieken verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de voorgaande groepen in deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training te blijven aanbieden!

9 bijeenkomsten van ca. 2 uur

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken theorie zodat je het kunt ervaren en het meer gaat leven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je met de nieuwe kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte document over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training.

Start augustus 2022, 19.00-21.00 uur.

inschrijven.

Rob Schurman

Prijs

De particuliere prijs bedraagt €225,–  (incl. btw en materiaal) voor de gezamenlijke bijeenkomsten.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op  maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.Natuurlijk Leiderschap Practitioner

Overtref jezelf!

Natuurlijk leiderschap

Na deze training kun je meer vrijheid in werk & leven ervaren!

In deze basistraining ga je aan de hand van een aantal hulpmiddelen, waaronder NLP, ontdekken waar je persoonlijke krachten en je ongekende vermogens zitten. En hoe je deze nog beter kunt inzetten in je dagelijkse leven en werk.

Je krijgt inzicht in hoe je zover bent gekomen als je nu bent en hoe je verder kunt gaan. Welke invloed heb je zelf en wat mag je loslaten? Wat maakt dat je doet wat je doet en wil je dat nog blijven doen? Waar ga jij je in de toekomst op richten? En belangrijk: waar liggen je grenzen?

Je krijgt praktische handvatten aangereikt om jouw kwaliteiten effectief in te zetten in jouw leven om op natuurlijke, eigen manier leiderschap te ervaren in jouw leven.Hoe verder in werk en leven

Voor wie?

Natuurlijk Leiderschap Practioner

Deze training is geschikt voor alle mensen die zich verder willen ontwikkelen. Wil jij inzicht in jouw communicatie met je omgeving, ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt inzetten in je leven, zowel werk als privé? En/of vraag je je af wat de richting is waar je heen wilt met je werk/leven? Deze training is voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Wij kennen een avondtraining die op deze pagina staat beschreven en we kennen nog een dagtraining waar je het basisonderdeel volgt van de gehele opleiding Natuurlijk Leiderschap. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om met ons telefonisch of via Zoom af te stemmen welke trainingen voor jou een toegevoegde waarde kan zijn.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven hebben wij een bedrijfsvariant die op maat kan worden gegeven. Deze kan vooral worden gegeven in combinatie met een ontwikkelingsvraagstuk in de organisatie. En geschikt is voor directie, MT of andere leidinggevenden op elke laag in de organisatie. En ook voor werknemers die zich persoonlijk willen mee ontwikkelen in verbinding met de doorontwikkeling van het team of de organisatie. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.In deze door ons ontwikkelde training of cursus ga jij samen met ons op zoek naar jouw ‘natuurlijk leiderschap’. Want volgens ons is ‘natuurlijk leiderschap’ de basis van alle vormen van leiderschap.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht aan. Dit in een veilige setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog beter en ook samen met de andere deelnemers gaan ontdekken waar je persoonlijke krachten zijn en waar je ongekende vermogens zitten.
En natuurlijk ga je ook leren hoe je deze slimmer kunt inzetten in je dagelijkse leven en werk. Het kan namelijk ook nog zijn dat deze krachten en vermogens teveel van het goede zijn. En dus mag je deze misschien wel te leren doseren?
Want wat als je niet echt weet wat je persoonlijke krachten en vermogens zijn? Of deze niet optimaal weet te gebruiken? Jij hebt deze toch niet voor niets meegekregen in dit leven? Je zult ervaren dat het leven er leuker op gaat worden als je antwoorden vindt op deze vragen.

Ons aanbod

Wij zijn zelf ook deze zoektocht aangegaan en ervaren daardoor meer vrijheid in werk en leven. Hierdoor lukt het ons beter om er meer van te genieten. We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis in ons dagelijks werk: het ontwikkelen van bewustzijn en communicatie bij mensen. Verder hebben we verschillende effectieve hulpmiddelen en technieken verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de voorgaande groepen in deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training te blijven aanbieden!

8 bijeenkomsten van ca. 2 uur

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken theorie zodat je het kunt ervaren en het meer gaat leven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je met de nieuwe kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte document over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training.

Start augustus 2022, 19.00-21.00 uur.

inschrijven.

Rob Schurman

Prijs

De particuliere prijs bedraagt €225,–  (incl. btw en materiaal) voor de gezamenlijke bijeenkomsten.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op  maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.