Meer trainingen

Overig aanbod lezingen, workshops, trainingen en kennismanagementsessies.

Over de volgende kennis- of leerthema’s hebben wij al een lezing, een workshop, een training of een kennismanagementsessie gegeven.

Onze academie blijft altijd in ontwikkeling. Ook kunnen we met jou iets op maat ontwikkelen. Informeer vrijblijvend.

Veranderingen Leiden of Lijden?

Veranderingen Leiden of Lijden

In deze training ga jij als leider van een team of een afdeling leren om jouw afdeling of team nog meer in verbinding te brengen met de beoogde doorontwikkelingen van of de veranderingen binnen en buiten de organisatie en de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat, op welk moment van de beoogde verandering(en) dan ook, je medewerkers cruciaal zijn in het bereiken van de beoogde doelstelling(en). Anders gaat het ‘leiden’ van veranderingen over in ‘lijden’.

Het gaat volgens ons vooral ook over gedrag en houding naar de buitenwereld, bijv. de klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, netwerken in relatie met bijvoorbeeld:

 • Nieuwe producten of vormen van dienstverlening.
 • Andere of nieuwe interne systemen die het bestaande bedrijfsproces en werkwijze veranderen.
 • Bedrijfsoverdracht, bestuur- of directiewisselingen.
 • Vorming van nieuw gedrag om de bedrijfscultuur meer te kunnen flexibiliseren en daardoor sneller mee te laten bewegen met de steeds veranderende klantenwensen en andere externe eisen.
 • Samenvoeging van teams of afdelingen.
 • Samenwerking en fusering met andere organisaties.
 • Etc.

Tijdens de training werken wij ook voor een gedeelte aan jouw natuurlijk leiderschap. Een goede basis van alle leiderschapsstijlen.

Na deze training kun je ervaren wat je beste koers- en vaarplan kan zijn. En waar je het beste mee kan starten met jouw boot die bemand is door jou en je medewerkers. En dat je hen ‘empowered’ en ‘doelgericht’ naar de gewenst eindstreep weet te leiden.
Voor wie?

Teamleiders en afdelingshoofden.

Deze training is geschikt voor alle afdelingshoofden of teamleiders die regelmatig veranderingen dienen vorm te geven in of naast hun dagelijkse functie.

Directie, M.T. of OR

Deze training  is ook geschikt voor directie, bestuursleden, managementteams. En bij bepaalde grootte van de organisatie ook geschikt voor de ondernemingsraden die vaak betrokken worden bij belangrijke veranderingen in de organisatie met impact op de medewerkers.

Op maat voor één organisatie.

Deze training kan ook prima gegeven worden in combinatie met het veranderingstraject binnen één organisatie. En kan eventueel gekoppeld worden aan onze dienstverlening ter ondersteuning van verandertrajecten.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.In deze door ons ontwikkelde training ga jij samen met ons op zoek naar jouw beste leiderschapsrol in relatie met een gewenst door te voeren (door)ontwikkeling of verandering(en) in de organisatie waar je deel van uitmaakt. Dit in maximale verbinding met je medewerkers, teamleden en de leiding boven je.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht in ons ‘Land van Veranderingen & Transities’ aan. Dit in een veilige en vertrouwelijke setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog veiliger en beter samen met de andere deelnemers gaan ontdekken hoe jouw gewenste verandering of transitie het beste kan worden vormgegeven.

Ons aanbod

Globale inhoud van het interactieve leerprogramma:

 • 1e verkenning van jouw veranderingsvraagstuk en formulering van de gewenste uitkomst van de verandering of transitie.
 • Veranderingsvraagstukken typeren en betekenis geven.
 • De ‘verborgen’ krachten als leider ontdekken d.m.v. de werking en krachten van ons brein eerst bij jezelf te onderzoeken. En deze kennis ook te kunnen gebruiken in je werk & leven.
 • De ‘Bermudadriehoek’ onderzoeken en de gewenste ‘Ontwikkelingsdriehoek’ creëren.
 • De dynamiek bestuderen van de samenwerking & communicatie in je werkomgeving waar je een veranderingsproces gaat inzetten.
 • De beste positie als leider vaststellen voor de gewenste verandering(en).
 • Leren omgaan met de dynamische krachten in de samenwerking en communicatie.
  • De krachten van de bovenstroom leren gebruiken.
  • De kracht en de dynamiek van de onderstroom leren gebruiken.
 • Het organiseren en tussentijds bijsturen van de verhoogde veranderdruk op jezelf en je mensen.
 • Het overwinnen van de weerstand bij jezelf en de anderen.
 • Bestuderen welke leiderschapsrollen je het beste kunnen inzetten als leider om de verandering nog beter te sturen of te organiseren:
  • Richting & leiderschap
  • Management & leiderschap
  • Coachen & leiderschap
 • Veranderstrategie bepalen, een gedragen plan van aanpak leren creëren en borgen.
 • Het veranderproces aangaan of vervolgen met een goed gevulde rugzak toegepaste kennis en werkervaringen op het gebied van veranderen & transformeren.

We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis over verandering en transitie in ons dagelijks werk: het ondersteunen van veranderingsprocessen in organisatie, voor teams en voor medewerkers. Verder hebben we de best werkende hulpmiddelen en tools voor je verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de pilots in de opbouw van deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training verder te ontwikkelen tot een volwaardige basistraining.

5 x een vrijdag (één bijeenkomst om de 2 weken)

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp in relatie met praktijkvoorbeelden uit de groep behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken leerstof zodat je het kunt ervaren en het meer gaat doorleven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je na elke dag training met de nieuwe verworven kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen reflectie en leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt. Dit kan wel leiden tot extra kosten.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte verslag over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training. En vooral wat je gaat meenemen.

Start vrijdag 5 november 2021,  9.30 -16.30 uur. (bij voldoende inschrijvingen)

Locatie ’t Werkt, te Nijensleek

inschrijven.

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

De prijs bedraagt €750,–  (excl. btw) voor de gezamenlijke bijeenkomsten. Dit inclusief koffie, thee of fris.  Materiaalkosten bedragen €25,–

Lunchen kan met elkaar door dan zelf wat mee te nemen. Onze omgeving leent zich ook goed voor een lunchwandeling. In de omgeving zijn ook fijne eetgelegenheden of verblijfgelegenheden. Vooral als je besluit een dag of een weekendje langer wilt blijven.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.Natuurlijk Leiderschap in Drenthe

Overtref jezelf!

Natuurlijk leiderschap

Na deze training kun je meer verdieping en vrijheid ervaren in jouw werk & leven door vooral je eigen veranderkracht te leren creëren. 

Deel 1: Practitioner (dag 1 en 2)

In deze training ga je aan de hand van een aantal hulpmiddelen, waaronder NLP, ontdekken waar je persoonlijke krachten en je ongekende vermogens zitten. En hoe je deze nog beter kunt inzetten in je dagelijkse leven en werk.

Je krijgt inzicht in hoe je zover bent gekomen als je nu bent en hoe je verder kunt gaan. Welke invloed heb je zelf en wat mag je loslaten? Wat maakt dat je doet wat je doet en wil je dat nog blijven doen? Waar ga jij je in de toekomst op richten? En belangrijk: waar liggen je grenzen?

Je krijgt praktische handvatten aangereikt om jouw kwaliteiten effectief in te zetten in jouw leven om op natuurlijke, eigen manier leiderschap te ervaren in jouw leven.

Deel 2: De Master (dag 3, 4 en 5)

In deel 2 gaan we verder met de verworven kennis uit de Practitioner training. Hoe bewust ben ik wie ik ben? Wie ben ik in mijn kern eigenlijk? Hoe zet ik mijn kwaliteiten zo optimaal mogelijk in om mezelf te worden, te zijn en/of te blijven?

Je krijgt inzicht van waaruit je doet wat je doet en waar jouw geluk stroomt in werk en privé. Dat maakt je steeds meer onafhankelijk in jouw ‘zijn’.

Je krijgt ook in deze training praktische handvatten aangereikt om een (nog) dieper inzicht te krijgen in jezelf, de verbinding (of juist ontkoppeling) met jouw omgeving en jezelf te zien en te kunnen handelen vanuit deze bewustwording.Voor wie?

Natuurlijk Leiderschap

Dit is de combinatie van onze 2 trainingen op het gebied van ontwikkeling van je ‘Natuurlijk Leiderschap’. Vooral bedoeld om gedegen te werken aan het versterken van je leiderschap in werk & leven. Je zult na deze training meer vrijheid in werk & leven gaan ervaren.

‘Beleef het in Drenthe

De trainingslocatie Buitengoed Fredeshiem biedt ook de gelegenheid om een hotelkamer te boeken. Ideaal voor wie van verder weg aan komt reizen of simpelweg om na een dag training nog even extra na te genieten van de natuur in deze omgeving.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven hebben wij een bedrijfsvariant die op maat kan worden gegeven. En geschikt is voor directie, MT, andere leidinggevenden en vooral werknemers die zich willen ontwikkelen. Wilt u meer weten? Lees verder over ons of neem vrijblijvend contact met ons op.In deze door ons ontwikkelde training of cursus ga jij samen met ons op zoek naar jouw ‘natuurlijk leiderschap’. Want volgens ons is ‘natuurlijk leiderschap’ de basis van alle vormen van leiderschap.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht aan. Dit in een veilige setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog beter en ook samen met de andere deelnemers gaan ontdekken wat jouw identiteit en pad is.

Ons aanbod

Wij zijn zelf ook deze zoektocht aangegaan en ervaren daardoor meer vrijheid in werk en leven. Hierdoor lukt het ons beter om er meer van te genieten. We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis in ons dagelijks werk: het ontwikkelen van bewustzijn en communicatie bij mensen. Verder hebben we verschillende effectieve hulpmiddelen en technieken verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de voorgaande groepen in deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training te blijven aanbieden!

5 maal 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur (zie data en locatie)

Elke trainingsdag worden er op een interactieve manier onderwerpen behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken theorie zodat je het kunt ervaren en het meer gaat leven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tjes zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je met de nieuwe kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle trainingsdagen bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt.

De laatste dag sluiten we aan het einde gezellig af met jouw eigen gemaakte document over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training.

Cursusdagen op zaterdag van 09.30 – 16.30 uur (Inschrijving voorjaar 2022 gestart)
Data:
5 maart 2022
02 april 2022
07 mei 2022
11 juni 2022
02 juli 2022

(Wijzigingen voorbehouden)

Locatie:
Buitengoed Fredeshiem
Eiderberg 2
8346 KJ De Bult

Deze locatie biedt ook hotelkamers voor deelnemers die van verder weg komen of simpelweg nog wat langer van de mooie omgeving willen genieten. Dit is op eigen initiatief te reserveren bij Buitengoed Fredeshiem.

Inschrijven? Klik hier

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

De particuliere prijs bedraagt €599,–.

Deze prijs is inclusief:
– Trainingsdagen
– Materiaal
– Koffie/thee met iets lekkers
– Water/frisdrank met tussendoortje
– Lunchbuffet
– 1 uur individuele coaching indien gewenst

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op  maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.
De zelfbewuste ondernemer

De zelfbewuste ondernemer

De rol van de ondernemer verder ontwikkelen.

Als ondernemer kun je in de situatie komen dat je een onafhankelijke sparringpartner nodigt hebt om als ondernemer vrijheid in leven en werk te blijven ervaren. Je wordt vaak onbewust veel te veel geleefd door anderen binnen en buiten jouw onderneming. Dit vooral ook door je medewerkers die je graag wilt blijven boeien en binden aan je onderneming. En je hebt ook nog een privéomgeving die ook genoeg aandacht van jou nodig heeft. Jij bent voor een ieder vaak vanzelfsprekend de bekende ‘rots in de branding’. En dat kan behoorlijk uit balans raken. Er ontstaan vragen zoals bijvoorbeeld;

Wil ik dan nog blijven ondernemen of wil ik meer gaan managen? Wil ik meer levensenergie krijgen of nog meer levensenergie verspillen?

Een bewustwordingsproces waar je even tijd en aandacht helemaal voor jezelf neemt. En vooral ook voor jezelf gunt om je staande te kunnen houden in tijden van hoge veranderingsdruk vanuit de interne en externe complexe omgevingsfactoren. De pandemie is hier een mooi voorbeeld van.

De rol van de werknemer die graag de rol van de ondernemer wilt ontwikkelen.

Als medewerker kun je in de situatie terecht komen dat je uitstroomt en wilt starten als ondernemer. Bijvoorbeeld door ziekte, boventalligheid of reorganisatie. Wellicht ben je al gestart als zelfstandig ondernemer en wil je deze rol verbeteren of uitbouwen. Hoe zet je jezelf in beweging om dit het beste voor jezelf te regisseren?

De rol van werknemer versus ondernemer

De verandering van jouw omgeving als zijnde ‘werknemer’ versus ‘ondernemer’, lijkt voor veel mensen een kleine stap en wordt vaak onderschat. Het werknemer zijn versus ondernemer zijn is een hele andere rol. Het heeft een ander gedrag nodig naar een nieuwe omgeving, de markt en mogelijke opdrachtgevers. Vooral als het gaat om het verwerven van opdrachten, netwerken en administratieve rompslomp. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar aanbieden waar je goed in bent of het proberen te slijten van je producten. Met meer bewustzijn krijg je meer grip op en begrip voor jezelf en je omgeving.

Extra psychosociale druk werk en privé?

Want hoe ga je om met de extra psychosociale druk die ontstaat als je onvoldoende opdrachten binnenhaalt of onvoldoende producten verkoopt? En wat doen emoties als boosheid, frustratie, jaloezie als je ziet dat anderen dat wel lukt (of líjkt te lukken) met jou? Het kan misschien maken dat je onzeker wordt of je wel geschikt bent of ervoor zorgen dat je je afgewezen voelt. Ook onzekerheid, angst en bezorgdheid over je toekomst kunnen je soms parten spelen.
Deze spanning zal mogelijk ook doorwerken in jouw privéleven, want het thuisfront was immers gewend dat er voldoende en stabiele inkomsten binnen kwamen. En dat je elke avond redelijk op tijd thuis was en voldoende tijd vrijmaakte voor je gezin. In een ondernemersbestaan is dat niet altijd mogelijk. Hoe ga je hiermee om?


Voor wie?

Deze training is voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen als ondernemer. Of je nu start als ondernemer of al onderweg bent.

Bel of Zoom met ons over de mogelijkheden.

Wat bieden we je aan?

Wij bieden je een persoonlijke training aan om jou meer bewust te laten worden van dynamische balans tussen werk en privé, deze zelf te leren bewaken en zodoende een meer zelfbewuste ondernemer te worden of te blijven.

Bij startende ondernemers wordt vooral ingegaan op: ‘Wat is ondernemen en ondernemer zijn?’, ‘Wat is ondernemen en wat is ondernemerschap in relatie met acquisitie?’, ‘Van waaruit wil je eigenlijk als mens en ondernemer van betekenis zijn in de maatschappij?’, ‘Welke klantbeleving heb je?’, ‘Welke onderdelen van jou als persoon zijn nodig om invloed uit te oefenen op jouw klant en de markt waar je op inzet?’ En uiteindelijk natuurlijk ‘Hoe kun je kansen creëren om opdrachten binnen te halen zonder jezelf te verliezen?’

Bij ondernemers die al langer hun onderneming hebben gaan we op maat naar oplossingen van vraagstukken over werk & leven zodat ze meer vrijheid gaan ervaren. Doel: vooral verder te groeien als ondernemer en als mens. Lees meer hierover in ons artikel: Als ondernemer, directeur, manager, werknemer kun je je soms best eenzaam voelen. – Change Support


Hoe en wat?

Wij werken met een leerprogramma waarbij vooral de ingebrachte vragen van de deelnemer als leidraad dienen. Kortom, wij werken grotendeels vraag gestuurd.

Via deze inspirerende training leert de deelnemer bij ons om op een andere manier naar zichzelf te kijken zonder daar meteen een oordeel ‘goed of fout’ aan te hangen. En dus handvatten te ontdekken en mee te krijgen om de nieuwe of andere stappen te gaan zetten. Maar misschien ook de bevestiging krijgen dat ze als ondernemer al op de goede weg zitten.

Er wordt in het totaal 4 dagdelen training gegeven met steeds een paar weken tussen de bijeenkomsten.  Belangrijk is dat alle dagdelen worden gevolgd. Na evaluatie wordt gekeken of de behoefte bestaat om dit wel/niet te verlengen.

Zelfreflectie en bewustwording over de weg van ondernemerschap.

Door de hele training heen zal zelfreflectie en bewustwording een groot onderdeel van ons interactieve programma zijn. Want als je niet kunt zien waar je vandaan komt (werknemer/ondernemer), kun je ook niet kijken naar waar je nu (al) bent en waar je naartoe wilt (ondernemer).
Wanneer je de keus kunt maken om iets wel of niet te doen, voer jij de regie in plaats van dat je overgeleverd bent aan de dynamische elementen en krachten rondom ondernemerschap.

Start: Op de afgesproken dag van het begin van het traject.

De training wordt in principe gegeven op onze vaste training- en bezoek locatie bij ’t Werkt in Nijensleek. Of training gegeven via Zoom/Teams in combinatie met fysieke training indien gewenst i.v.m. verkleinen van reistijden of om een andere reden.

Rob Schurman

Prijs

Kosten voor deze training worden op basis van budgetmogelijkheden samen in overleg vastgesteld. Wij willen in principe graag dat iedereen onze persoonlijke training kan volgen. Meer uitleg over deze visie:  Zie verder kosten inzet Change Support Nu

Natuurlijk Leiderschap MasterPlus

Natuurlijk leiderschap

Na de trainingen Natuurlijk Leiderschap Practitioner en Natuurlijk Leiderschap Master heb je al veel inzicht gekregen in jezelf. Je hebt geleerd wat jou beweegt, hoe jouw verbinding en communicatie met jezelf en jouw omgeving is en wie jij nu eigenlijk bent.

Maar waarom ben jij, met al jouw kwaliteiten, ervaringen, eigenschappen en talenten, hier op deze plek in dit leven? Wat is de mogelijke missie van jouw leven?

Dat is de vraag waarmee we in dit laatste deel van de trainingen Natuurlijk Leiderschap op weg gaan. Een verdiepende zoektocht die inzichten geeft waarvan je het effect niet kunt vermoeden.

Na deze training kun je ervaren wat het grotere reisplan van jouw leven was tot nu toe. En daarmee de richting bepalen voor jouw leven vanaf dit punt in het heden naar de toekomst.Voor wie?

Natuurlijk Leiderschap MasterPlus

Deze training is geschikt voor alle mensen die de Practitioner en Master bij ons hebben gevolgd. De kennis en inzichten daarvan worden op het hoogste niveau, je levensmissie, aan elkaar gekoppeld. Iedereen die de vrijheid wil ervaren die je voelt wanneer je kunt doen waarvoor jij in dit leven en op dit punt in jouw leven bent, kan in deze training ontdekken wat deze vrijheid voor jou is.

Mocht je ergens anders een ontwikkelingstraject gevolgd hebben, dan kunnen we na een intakegesprek samen vaststellen of je in kunt stromen in deze training.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven hebben wij een bedrijfsvariant die op maat kan worden gegeven. En geschikt is voor directie, MT, andere leidinggevenden en vooral werknemers die zich willen ontwikkelen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op.In deze door ons ontwikkelde training of cursus ga jij samen met ons op zoek naar jouw ‘natuurlijk leiderschap’. Want volgens ons is ‘natuurlijk leiderschap’ de basis van alle vormen van leiderschap.

Hoe en wat?

Op een plezierige en stimulerende wijze ga je ontspannend jouw zoektocht aan. Dit in een veilige setting die we met jou en de andere deelnemers vooraf vaststellen en wat hiervoor dan benodigd is. Dan kun je nog beter en ook samen met de andere deelnemers gaan ontdekken wat jouw persoonlijke missie is. Waarom ben jij hier in jouw unieke samenstelling van kwaliteiten, ervaringen en talenten? En waarom ben je in jouw leven waar je nu bent?

Ons aanbod

Wij zijn zelf ook deze zoektocht aangegaan en ervaren daardoor meer vrijheid in werk en leven. Hierdoor lukt het ons beter om er meer van te genieten. We gebruiken onze eigen werk- en levenservaringen naast onze toegepaste professionele kennis in ons dagelijks werk: het ontwikkelen van bewustzijn en communicatie bij mensen. Verder hebben we verschillende effectieve hulpmiddelen en technieken verzameld die wij in deze training gebruiken.

Feedback

De feedback van de deelnemers van de voorgaande groepen in deze training waren voor ons een extra stimulans om deze training te blijven aanbieden!

4 x een zaterdag (één bijeenkomst eens per kwartaal)

Elke bijeenkomst wordt er op een interactieve manier een onderwerp behandeld. We oefenen met elkaar daarna de besproken theorie zodat je het kunt ervaren en het meer gaat leven. De stof ontvang je steeds op een praktisch A-4tje zodat je aan het einde van de training je eigen naslagwerk in handen hebt.

Vervolgens ga je met de nieuwe kennis op pad en noteert je ervaringen/ontdekkingen in je eigen dagboek waardoor je het later nog eens terug kunt lezen. Dit komt ten goede van je eigen leerproces.

In de volgende bijeenkomst worden de persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld als je daar voor kiest. Die keuze is altijd aan jezelf. Het gedeelde is altijd in vertrouwen en veiligheid.

Voor jouw eigen leerproces raden wij aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Mocht dat door omstandigheden een keer niet lukken, dan zorgen wij ervoor dat je het gemiste naderhand nog overgedragen krijgt.

De laatste bijeenkomst sluiten we gezellig af met jouw eigen gemaakte document over wat je uiteindelijk geleerd hebt in de training.

Start 17 april 2021, 10.00-16.00 uur.

17 april, 03 juli, 02 oktober, 18 december

Locatie ’t Werkt, te Nijensleek

inschrijven.

Rob Schurman & Martine Koekebakker

Prijs

De particuliere prijs bedraagt €275,–  (incl. btw en materiaal) voor de gezamenlijke bijeenkomsten.

Deze training wordt ook aangeboden in combinatie met aanvullende individuele sessies op maat. Gebleken is dat sommige deelnemers op maat en in een persoonlijke setting meer verdieping willen.

De kosten hiervan zijn in overleg Zie verder kosten inzet Change Support Nu.