Gedoe in de communicatie

Gedoe in de communicatie

Wat is gedoe nu eigenlijk precies en wat ‘moet’ of ‘kun’ je ermee? Hoe wordt gedoe eigenlijk ervaren?

Is communicatie de sleutel voor het oplossen van ‘gedoe’ in de organisatie? Of is er misschien toch meer voor nodig?

In deze workshop gaan we aan de slag met de praktische invulling van dit thema. Want hoe mooi kan het zijn om het ‘gedoe’, waar niemand last van wil hebben, te herkennen en op te lossen.

Het materiaal voor de workshop is gebaseerd op de dagelijkse praktijk. De inhoud van de workshop wordt (mede) bepaald door de specifieke vragen en wensen van de opdrachtgever en is dus vraaggestuurd.

Uiteraard is er ook altijd voldoende ruimte voor inbreng van de deelnemers tijdens de workshop.Voor wie?

Deze workshop is voor alle organisaties en belangstellenden die meer willen weten over de praktische uitvoering van communicatie en het ‘gedoe’ te (h)erkennen en er beter mee om te gaan. Dit zorgt voor beter samenwerken en hogere productiviteit.

Met deze workshop kan de beleving van het woord gedoe en uitvoering van samenwerken en onderling communiceren gestimuleerd worden.

Er is ook ruimte voor praktijksituaties waarbij tegen drempels aan gelopen wordt (vanuit welke kant dan ook!) waardoor de behoefte ontstaat om meer inzicht, bewustwording en kennis te krijgen over dit thema.

Minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 5.Duur van de workshop

Duur van de workshop

Eén dagdeel

Data & Locatie

Data & Locatie

Datum en tijd worden vastgesteld in overleg.

De workshop kan in-company of desgewenst op een externe locatie gegeven worden .

Trainers

Trainers

Rob Schurman en Martine Koekebakker

Prijs

Prijs

Op aanvraag en in overleg. Zie ook Kosten inzet Change Support NuMeer trainingen

Overig aanbod lezingen, workshops, trainingen en kennismanagementsessies.

Over de volgende kennis- of leerthema’s hebben wij al een lezing, een workshop, een training of een kennismanagementsessie gegeven.

Ontwikkel jouw Natuurlijk Leiderschap (1): De basis van elk type leiderschap: Leiderschaps programmaVoor wie: Directie, M.T., leidinggevende, medewerkers, P & O
Hoe te komen tot meer gedragsontwikkeling en sturing?Voor wie: Directie, M.T., leidinggevenden of P&O
Hoe te komen tot meer zelforganisatie geven en verantwoording nemen?Voor wie: Directie, M.T., leidinggevenden, medewerkes, P&O
Effectief leidinggeven is het verbinden van de bovenstroom met de onderstroom: LeiderschapsprogrammaVoor wie: Directie, M.T. teams, leidinggevenden
Hoe voorkom je het ‘Bermuda effect’ in je organisatie, je teams of afdelingen. Thema: Verbeteren/ontwikkelen van de samenwerking en communicatie.Voor wie: Elk type organisatie, directie, teamleiders, leidinggevenden, medewerkers, P &O.
Je team slim verbeteren en ontwikkelen: Bedrijfsprocessen, communicatie en samenwerkingVoor wie: Alle type organisaties en teams,
Hoe omgaan met psychisch verzuim en inzetbaarheid?Voor wie: Directie, M.T. leidinggevenden, P&O
Hoe ga ik om met angstige medewerkers in de organisatie?Voor wie: Directie, M.T., leidinggevenden, P & O
Het slim veranderen van je onderneming, je afdeling of je team: Leiderschaps en Management programmaVoor wie: Elk type organisatie, team, leidinggevende, medewerker, P & O
Hoe optimaliseer je slim en integraal de bedrijfsprocessen en verminder je het aantal onderbrekingen (incidenten): Leiderschaps en Management programma.Voor wie: Elk type organisatie, team, leidinggevende, medewerkers
Het boeien en binden van mensen.Voor wie: Alle type organisaties
Afschaffen van het jaarlijks functioneringsgesprek? Waarom niet de medewerkers door elkaar zelf laten beoordelen m.b.v. een app.Voor wie: Elke type organisatie, P & O
Doorlooptijd van het reïntegratieproces van zieke medewerkers kan sneller.Voor wie: Elke type organisatie, P & O
Hoe ex-verslaafden laten reïntegreren in de maatschappij: Privé en WerkVoor wie: Alle verslavingszorg instanties, directies en leidinggevenden
Hoe om te gaan met ex-verslaafde medewerkers of mensen?Voor wie: Elk type organisatie, team, leidinggevende, P & O, de ex-verslaafde.
Leren omgaan met onenigheden, ruzie en conflicten.Voor wie: Alle type ondernemingen.
Hoe ontwikkel ik meer assertiviteit en toch vriendelijk te blijven? Voor wie: Elke type organisatie, team of individu
Hoe meer gastvrijheid, klantgerichtheid of klantvriendelijkheid creëren?Voor wie: Elk type organisatie, team, individu
Hoe om te gaan met verlies in je werk leven? : Bijvoorbeeld door reorganisatie, verlies van je baan (ontslag), andere functie (overplaatsing) vervroegd pensioen, anders? Voor wie: Alle type organisaties
Hoe om te gaan met verlies in je privé leven? : Bijvoorbeeld door ziekte,verlies van je partner, je kinderen, je familie, anders?Voor wie: Alle mensen
Pragmatisch: Project- en procesmatig werken.Voor wie: Directie, leidinggevenden, medewerkers.
Pragmatisch slim integraal bedijfskundig leren denken.Voor wie: Directie en leidinggevenden.
Pragmatisch slim overleggen of vergaderenVoor wie: Directie, teams, leidinggevenden.
De nieuwe aanpak van het oplossen van angsten, trauma’s, ptss en depressie.Voor wie: GGZ-instellingen, ieder individu

Onze academie blijft altijd in ontwikkeling. Ook kunnen we met jou iets op maat ontwikkelen. Informeer vrijblijvend.

Omgaan met weerstand in je werk of leven?

Omgaan met weerstand in de organisatie

Wat is weerstand nu eigenlijk precies en wat ‘moet’ of ‘kun’ je ermee? Hoe wordt weerstand eigenlijk ervaren?

Is communicatie de sleutel voor het overwinnen van weerstand in de organisatie? Of is er misschien toch meer voor nodig?

In deze workshop gaan we aan de slag met de praktische invulling van dit thema. Want hoe mooi kan het zijn om weerstand te herkennen en deze op te lossen.

Het materiaal voor de workshop is gebaseerd op de dagelijkse praktijk. De inhoud van de workshop wordt (mede) bepaald door de specifieke vragen en wensen van de opdrachtgever en is dus vraaggestuurd.

Uiteraard is er ook altijd voldoende ruimte voor inbreng van de deelnemers tijdens de workshop.Voor wie?

Deze workshop is voor alle organisaties en belangstellenden die meer willen weten over de praktische uitvoering van weerstand herkennen en overwinnen in hun organisatie of leven.

De ene keer is er sprake van bestaand beleid wat handen en voeten moet krijgen. Met deze workshop kan de beleving en uitvoering hiervan gestimuleerd worden.

Een andere keer is er belangstelling vanuit praktijksituaties waarbij tegen drempels aan gelopen wordt (vanuit welke kant dan ook!) waardoor de behoefte ontstaat om meer inzicht, bewustwording en kennis te krijgen over dit thema.

Minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 5.Duur van de workshop

Duur van de workshop

Eén dagdeel

Data & Locatie

Data & Locatie

Datum en tijd worden vastgesteld in overleg.

De workshop kan in-company of desgewenst op een externe locatie gegeven worden .

Trainers

Trainers

Rob Schurman

Prijs

Prijs

Op aanvraag en in overleg. Zie ook Kosten inzet Change Support NuDiversiteit in de organisatie

Diversiteit in de organisatie

Wat is diversiteit nu eigenlijk precies en wat ‘moet’ je ermee? Is communicatie de sleutel voor een geslaagde integratie van diversiteit of is er misschien toch meer voor nodig? Hoe wordt diversiteit van ‘de andere kant’ ervaren?

In deze workshop gaan we aan de slag met de praktische invulling van dit thema. Want hoe mooi een beleid of wetgeving ook opgesteld is, het succes ervan wordt afgemeten aan de ervaring in de praktijk.

Het materiaal voor de workshop is gebaseerd op de dagelijkse praktijk. De inhoud van de workshop wordt (mede) bepaald door de specifieke vragen en wensen van de opdrachtgever en is dus vraaggestuurd.

Uiteraard is er ook altijd voldoende ruimte voor inbreng van de deelnemers tijdens de workshop.Voor wie?

Deze workshop is voor alle organisaties en belangstellenden die meer willen weten over de praktische uitvoering van diversiteit in hun organisatie.

De ene keer is er sprake van bestaand beleid wat handen en voeten moet krijgen.
Een andere keer is er belangstelling vanuit praktijksituaties waarbij tegen drempels aan gelopen wordt (vanuit welke kant dan ook!) waardoor de behoefte ontstaat om meer inzicht, bewustwording en kennis te krijgen over dit thema.

Met deze workshop kan de beleving en uitvoering van Diversiteit(sbeleid) gestimuleerd worden.

Minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 5.Duur van de workshop

Eén dagdeel

Data & Locatie

Datum en tijd worden vastgesteld in overleg.

De workshop kan in-company of desgewenst op een externe locatie gegeven worden .

Trainers

Martine Koekebakker

Prijs

Op aanvraag en in overleg. Zie ook Kosten inzet Change Support Nu