Creëer met Slim jouw lerende onderneming

Creeër als ondernemer SLIM je lerende onderneming met een eigen bedrijfsschool ondanks deze crisisperiode.

Waarom SLIM-subsidie voor het MKB?

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM regeling wil het kabinet dit dilemma gaan doorbreken.

MKB-Bedrijven kunnen nu tot 30 september 2020 zo’n subsidie aanvragen om hun onderneming te brengen naar het niveau van een lerende onderneming. En zelfs een eigen bedrijfsschool te laten creëren om de kennis van hun werknemers door te ontwikkelen en up to date te houden. Het creëren van ‘Een Leven lang Leren’ houding bij elke werknemer. Ook grotere bedrijven hebben recht op deze subsidie.

Waarom zou je dit ontwikkelingsthema gaan aanpakken? We hebben de Corana crisis nog in onze nek hangen?

Gezien de druk vanuit de Coronacrisis die nu lijkt af te nemen, kun je vooral NU als MKB-ondernemer met een subidieaanvraag tot 30 september je medewerkers nog meer zelfsturing en tijd geven als het gaat om leren en door te ontwikkelen. Hen nog meer aan te leren om eigen verantwoording te nemen voor hun ontwikkeling en dit gekoppeld aan de totale ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst.
Dat is ook het stimuleren van werknemerschap waarin de werknemer zijn verantwoordelijkheid wil en zelfs moet gaan nemen gezien de snelheid van veranderingen in hun interne en externe omgeving.

Hen ook of nog meer te leren hun kennis met elkaar te delen zodat je minder afhankelijk wordt van de kennis van één iemand. Of hen te laten ontdekken hoe je nog beter en slim kunt samenwerken en communiceren. En daarmee bijvoorbeeld meer efficiency, klantgerichtheid of kwaliteit te kunnen bereiken.

Pak deze kans om een bedrijfsschool te kunnen creëren!

Als ondernemer krijg je dus nu kans van de overheid om zelfs een eigen bedrijfsschool te creëren waarin het leren en ontwikkelen verder wordt gestimuleerd en een onderdeel van de bedrijfscultuur gaat worden.
Een leerorganisatie of een Leven Lang Leren onderneming te worden wat op de lange termijn doorwerkt in de groei van je onderneming.

Welke ontwikkeling en leerprojecten zijn geschikt?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten ontwikkelingsprojecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een goed op de onderneming afgestemd opleidings- of ontwikkelplan te kunnen realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming gekoppeld aan het opleidings-ontwikkelplan;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk hierbij aan het creëren van een eigen bedrijfsschool. Of misschien wil je het wel een bedrijfsacademie noemen? ;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Hiermee kun je werknemers helpen om nieuwe inzichten, kennis en ervaring op te doen.

Welke kosten kunnen o.a. worden gesubsidieerd?

  • Directe loonkosten van eigen personeel (plus 32% opslag werkgeverslasten)
  • Voor de werkgever zelf: vergoeding conform. gebruikelijk loonregeling Belastingdienst
  •  Externe kosten adviseurs
  •  Overheadkosten (15% loonkosten)

De enige voorwaarde?

Je bent een MKB bedrijf als je niet meer dan 250 personen in dienst hebt en de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

De voorwaarden of condities voor een succesvolle aanpak?

Het opzetten van het projectvoorstel en het indienen van de subsidie aanvraag is een kunst vraagt veel tijd om dit op een zorgvuldige manier te doen. Realiseer je dat dit tijd van je vraagt.

Het doorlichten van de onderneming is een vak apart en vereist een goede zelfreflectie en tijd om dit als MKB-bedrijf helemaal zelf te gaan doen.

Het onafhankelijk kunnen kijken naar je onderneming kan behoorlijk lastig zijn. Hoe onafhankelijk kun je als eigenaar, bestuurder of manager zijn als je binnen het bedrijfssysteem zit? Ben je wel of niet een onderdeel van het bestaande systeem? Kun je met een helikopterview onbevangen naar je eigen onderneming kijken? Een belangrijke voorwaarde is dat je de projecten mede zelf kunt uitvoeren.

Heb je genoeg kennis en ervaring om een cultuurverandering aan te brengen in je onderneming?

Kennis hebben is 1. Het Doen is 2. Het Ervaren is 3. Het Reflecteren is 4. De Leerervaringen weer meenemen is 5. Deze stappen in je bedrijf continu te blijven maken met vallen en weer opstaan is 6. Te genieten en te vieren dat je elke keer een stapje verder komt is 7.

Change Support ondersteunt je bij de aanvraag, de uitvoering en de nazorg!

Wanneer je het ‘gedoe’ kunt loslaten en kijkt naar de inhoud waarvoor deze subsidie in het leven geroepen is, kom je wellicht tot de conclusie dat dit een mooie kans is. Een kans om ook in de toekomst met je medewerkers op een andere manier in jouw team of bedrijf samen te werken.

En nu kun je het ‘gedoe’ ook loslaten want Change Support Nu regelt samen met jou en je mensen het hele proces van de ontwikkeling en subsidie voor jou. Dus niet alleen de projectuitvoering maar ook de aanvraag en de afwikkeling!

Met elkaar SLIM roeiend naar de gewenste ontwikkeling van de toekomst. Tijdbesparend, effectief, praktisch en zonder al te veel gedoe. 

Wil je meer informatie? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen?