Diversiteit en integreren

Herken je dit?

Diversiteit is mensen met verschillende culturele achtergronden in je bedrijf hebben, toch…?

We hebben wel iemand in dienst vanuit de Wajong die moeilijk ter been is maar drempels aanpassen is ook zo’n gedoe.

Ik vind dat we ons heel veel aanpassen aan het personeel vanuit diversiteit en dan mis ik de aanpassing van de ander eigenlijk wel. Maar ja, daar kun je tegenwoordig bijna niets meer over zeggen.

Wij zouden misschien wel meer met het thema Diversiteit kunnen, willen en moeten doen. We weten alleen niet hoe.

Neem de stap

De eerste stap naar diversiteit en het integreren van medewerkers met een achtergrond qua diversiteit is het bewust worden van hoe het nu is.

In hoeverre is er bewustzijn van diversiteit en de toegevoegde waarde hiervan? Wat maakt dat integratie niet altijd soepel loopt of dat het lastig is om zaken te regelen of uit te spreken? Is diversiteit iets wat ‘per toeval’ ontstaat of is het een bewuste keuze? Hoe je hier in de praktijk handen en voeten aan geeft, komt daarna pas.

Want wat als dit wrijvingen oplevert? En wat betekent het wanneer je diversiteit succesvol in jouw organisatie wilt bereiken?

Het zichtbaar maken van wat er nodig is, ruimte creëren in de organisatie en inzicht krijgen in de wederzijdse beleving geeft vaak al energie, ruimte en moed om veranderingen aan te durven gaan.

Wat doen we?

Eerst kijken we, bij voorkeur samen met jou en je medewerkers, naar de huidige heersende cultuur in de organisatie en het belang of de wens om diversiteit te integreren.

En met welke vormen van diversiteit heeft de organisatie te maken? Gaat het bijvoorbeeld enkel om verschillende culturele achtergronden, om mensen met een fysieke of visuele beperking of om medewerkers met een psychische belemmering?

Vervolgens kijken we naar de stappen die er nodig zijn. Want dat is het vertrekpunt om succesvol veranderingen in te zetten.

Je krijgt van ons praktische handvatten maar ook inzicht van de organisatie en teams ten opzichte van dit thema.

Zodoende wordt in beweging komen, de richting zien en de juiste balans vinden makkelijker.

Aanpak Change Support
Kosten Change Support