Hoe om te gaan met weerstand in werk en leven?

‘Ik ervaar weerstand bij mijn werknemers of enkele werknemers bij veranderingsprocessen, ziekte of reïntegratie. Of in andere contexten.’

Wat kun je doen om de medewerker, maar ook jezelf als werkgever hem of haar te helpen om deze weerstand te overwinnen? Is het alleen zakelijk of speelt er ook iets privé? Is het gerelateerd aan het werk of aan het leven van de betrokkene(n)?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het opheffen van deze weerstand? Alleen de werkgever? Of ook de werknemer? Waar zit precies de grens tussen werknemer en werkgever? Is het overwinnen van weerstand mogelijk? Hoe dan en hoe groot of reëel is de kans op herhaling of terugval?

En belangrijke in hoeverre kun je deze medewerkers echt helpen om hun weerstand te overwinnen zodat zij ervaren dat ze er toe doen?


Wij als Change Support Nu hebben veel te maken gehad met weerstand in organisaties, teams en bij medewerkers. En ook zelf weerstand in ons werk en leven ervaren, moeten doorleven en kunnen overwinnen!!!

En diverse hulpmiddelen gevonden die je helpen inzicht te krijgen met daarbij de stappen die je kunt zetten om verder te komen. We delen graag onze ervaringen en toegepaste kennis.

Wij hebben hiervoor een mooie workshop ontwikkeld.