Training Natuurlijk Leiderschap
(NLP Basis)

(start 15 september 2020)

EEN waarheid, maar niet DE waarheid

Stel jij jezelf wel eens de vraag waarom je doet wat je doet en vindt wat je vindt? Wat maakt dat jij communiceert zoals je dat nu doet, met jezelf en met anderen? Waar in jouw leven heb je dat geleerd? Belangrijker nog: werkt dat nog steeds bevredigend voor je? Of heb je het gevoel dat je (nog) beter wilt leren om in contact met jezelf en de ander te groeien en echte verbinding te maken?

Wanneer je leert om gedrag van jezelf en van anderen in kaart te brengen, kun je ook leren het beter te begrijpen en ermee om te gaan.

Al voor het derde opeenvolgende seizoen starten wij dit najaar met de succesvolle training Natuurlijk Leiderschap (of NLP Basis). Het gaat in deze training om het bewust worden van patronen in je brein en deze te veranderen naar positieve patronen zodat je jezelf beter begrijpt. Hierdoor ontdek je jouw kwaliteiten en hoe je deze (nog beter) in kunt zetten!

Feedback cursist:
‘Fijne cursus die stimulerend werkt in mijn persoonlijke groei. Dank daarvoor!’

In deze training gebruiken wij onderdelen uit de NLP-leer, maar dit combineren wij met kennis en methodieken uit andere communicatie- en ontwikkelingsmodellen waardoor er een krachtige, praktijkgerichte training is ontstaan.

De afkorting NLP staat voor:
Neuro – dit heeft met je brein te maken. Hierin zijn bij iedereen bepaalde patronen vastgelegd die invloed hebben op jouw emoties en gedrag zonder dat je dat zelf in de gaten hebt;
Linguïstisch – dit gaat over taal die je gebruikt. Welke woorden gebruik je om tegen jezelf te praten, wat zeg je tegen anderen?
Programmeren – dit wil zeggen dat je met taal je brein beïnvloedt. Je ‘conditioneert’ jezelf om bepaald gedrag of bepaalde emoties te vertonen in bepaalde situaties.

Feedback cursist:
‘Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen waar ik dagelijks profijt van heb.’

NLP gaat ervan uit dat ons brein onder andere werkt op basis van de 5 zintuigen: horen, zien, voelen, geur en smaak. Met NLP wil je je brein conditioneren met positieve gedachten, positieve beelden en goede gevoelens zodat je je prettig voelt in je leven!

Waar bijvoorbeeld reguliere psychologie vooral kijkt naar wat er allemaal ‘mis’ met je is en ‘gerepareerd’ moet worden, kijk je met NLP juist naar wat goed werkt en nog beter kan. En de beste manier om NLP te begrijpen, is om het zelf te doen en te ervaren! Het is dus iets wat je doet en niet waar je in hoeft te geloven.

Feedback cursist:
‘Superblij dat ik deze stap heb gezet. Het heeft me veel gebracht!’


De training bestaat uit 9 tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Klik op Natuurlijk Leiderschap voor meer informatie en om je op te geven. Of neem contact met ons op als je op jouw persoonlijke basis meer informatie wilt.