Pesten? Dat gebeurt hier niet…!

De week tegen pesten.

Ieder jaar wordt de Week tegen Pesten georganiseerd met een thema. Deze week richt zich (voornamelijk) op het onderwijs, maar ook op de werkvloer kan pesten tot problemen leiden.
Het thema van deze week (van 23 tot 27 september 2019) is dit jaar ‘Wees een held, met elkaar’. Het houdt in dat iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep een held is. Naar de werkvloer vertaald, zou je kunnen zeggen ‘iedereen die een positieve bijdrage levert aan het team, is een held’.

Niet onderschatten

Volgens de cijfers van TNO waren in 2017 ruim een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel.
Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling (bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Toch geeft bij navraag maar liefst 95% van de werknemers aan dat er nooit over pesten gesproken wordt en zelfs 96% van de leidinggevenden!

Slachtoffer(s)

Omdat er niet of nauwelijks over gesproken wordt en de slachtoffers veelal de neiging hebben om de schuld bij zichzelf te zoeken, kan het pesten heel lang voortduren.
In eerste plaats is het slachtoffer natuurlijk de dupe van de pesterijen. De effecten hiervan kunnen tot slechter functioneren, psychische problemen en uiteindelijk tot (langdurige) uitval leiden.
Maar ook de directe collega’s ondervinden gevolgen van het pesten. Want ook al neemt slechts 16% van de medewerkers het op voor de gepeste collega, dat betekent niet dat het op hen geen effect heeft. Wetenschap toont aan dat het zien van pestgedrag het niveau van stresshormonen laat stijgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een hoger verzuim in het hele team.

Taboe

Veel slachtoffers zoeken de oorzaak (eerst) bij zichzelf. Voor een kind is het vaak al een hele stap om te vertellen dat hij/zij gepest wordt, maar zeker voor volwassenen is er een groot taboe om toe te geven dat je het mikpunt bent van pesterijen.
Onzekerheid over ‘ligt het niet gewoon aan mij?’, ‘misschien moet ik me niet zo aanstellen’ maar ook over ‘waar kan ik aan de bel trekken?’ en angst over mogelijke verergering van de situatie zorgen ervoor dat men vaak veel te lang passief blijft. Uiteindelijk kunnen de gevolgen dusdanig groot worden dat ‘vluchten’ de enige optie lijkt. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Niet voor het slachtoffer die deze emoties, schaamte en ervaringen meedraagt maar ook niet voor de organisatie waar een situatie is ontstaan waarbinnen dergelijk gedrag heeft kunnen plaatsvinden. En dus ook herhaald kan worden…

Eerste stap

Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt. Het kan een eerste stap zijn om een vertrouwenspersoon in te stellen (verplicht vanaf 50 medewerkers maar zeker ook aan te raden voor kleinere organisaties). Hier kunnen slachtoffers en/of collega’s in alle veiligheid en vertrouwelijkheid hun verhaal doen.
Een vertrouwenspersoon kan overigens ook een rol spelen in het informeren, adviseren en opzetten van beleid op dit gebied.
Pesten is een probleem van iedereen en heeft grote gevolgen.

Kijk eens op onze dienst ‘Vertrouwenspersoon inzetten’ wat wij, zakelijk of particulier, voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.