Melden vermoedens en misstanden wettelijk verplicht bij bedrijven!
Per 1 juli 2016 is de Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ ingevoerd. Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling en een Vertrouwenspersoon. Deze rol kan zowel intern als extern vormgegeven worden. Een externe Vertrouwenspersoon heeft zeker voordelen.

Ook werkgevers met minder 50 werknemers kunnen te maken krijgen met situaties waarin een Vertrouwenspersoon nodig of gewenst is. Met een externe Vertrouwenspersoon die op afroep beschikbaar is, hoeft de werkgever geen tijd en kosten te investeren om intern iemand op te leiden en beschikbaar te stellen. Maar biedt hij wel de mogelijkheid om gebruik te maken van een Vertrouwenspersoon.

Bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit kan de werkgever terecht voor advies en informatie over,  vormgeving, presentatie en uitvoering van het beleid integriteit.
De medewerkers kunnen bij de Vertrouwenspersoon terecht voor opvang en begeleiding wanneer er sprake is van Ongewenste Omgangsvormen zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of anderszins grensoverschrijdend gedrag.


Change Support Nu ondersteunt bedrijven om samen met de directie en de leiding dit thema vorm te geven in het bedrijf.

Change Support Nu is op afroep inzetbaar als professioneel Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en Integriteit.